Pokyny pro evidenci psů bez prokázaného původu !!!

Pokyny pro evidenci psů bez prokázaného původu !!!

Na základě usnesení Pléna ČKS byla schválena povinná identifikace jedinců bez prokázaného původu předváděných na zkouškách z výkonu, postupových a mistrovských akcích v kategoriích mládeže i dospělých od 1.3.2011 mikročipy.

Nově označovaní jedinci musí být očipováni výhradně ISO čipem.


Každý jedinec bude zapsán v Registru psů bez prokázaného původu ( Registr BPP) , který bude pomocným registrem plemenné knihy psů v oblasti zkoušek z výkonu a soutěží .K tomu bude vydán Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP , který bude obsahovat nejzákladnější údaje o psu , jeho majiteli a místo pro záznamy o účasti na zkouškách a soutěžích .


Všichni rozhodčí I. tř. pro posuzování výkonu psů budou současně vybaveni čtečkami.


Podmínky pro zařazení psů bez prokázaného původu do Registru psů BPP.


1. Pokyny pro již označené psy - tzn. jedince již očipované.
Pokud byl již pes nebo fena očipován ( a ) , vyplní jeho majitel pouze tiskopis žádosti o zařazení psa do registru psů BPP ( v příloze) , uhradí na účet ČKS u KB, 57438011/0100 částku 250,- Kč ( 200,- + DPH 10 % + 30,- Kč poštovné a balné ) . Tiskopis s kopiemi dokladu o platbě a dokladu o očipování ( např. z očkovacího průkazu psa) zašle doporučeně na adresu :
                    ČKS, Registr psů BPP , U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.

Do variabilního symbolu platby uveďte posledních 10 čísel mikročipu pro identifikaci platby .

Datum narození musí být uvedeno, v případě, že není známo tak odhadem, je to jeden z mála základních identifikačních údajů o psu.

Na základě zaslaného tiskopisu obdrží majitel doporučeně , nejpozději do jednoho měsíce po doručení , Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP s číslem registrace a dalšími , majitelem zaslanými údaji ,včetně označení čísla mikročipu a čárového kódu tak aby byla možná kontrola rozhodčím na akci.


2. Pokyny k očipování ISO čipem - pro dosud neoznačené – neočipované jedince .
Pokud pes nebo fena není očipován , vyplní jeho majitel stejný tiskopis žádosti o zařazení psa do registru psů BPP - Tiskopis registru psa BPP , a s tímto tiskopisem požádá veterinárního lékaře o očipování jedince.

Veterinární lékař označí jedince ISO čipem, jednu samolepku s číslem mikročipu nalepí do tiskopisu žádosti a současně potvrdí v tiskopisu svým podpisem očipování psa .

Datum narození musí být uvedeno, v případě, že není známo tak odhadem, je to jeden z mála základních identifikačních údajů o psu.
Po očipování uhradí majitel na účet ČKS u KB, 57438011/0100, částku 250,- Kč ( 200,- + DPH 10 % + 30,- Kč poštovné a balné ) .

Tiskopis s dokladem o platbě a očipování zašle doporučeně na adresu :
     ČKS, Registr psů BPP , U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.

Do variabilního symbolu platby uveďte posledních 10 čísel mikročipu pro identifikaci platby .

Na základě zaslaného tiskopisu obdrží majitel doporučeně , nejpozději do jednoho měsíce po doručení , Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP s číslem registrace a dalšími , majitelem zaslanými údaji , včetně označení čísla mikročipu a čárového kódu tak aby byla možná kontrola rozhodčím na akci.

Tyto pokyny byly schváleny usnesením PČKS v Praze dne 21.9.2010 . Upřesněno PČKS 21.10.2010.

Nezasílejte spolu s ostatními doklady nebo požadavky plemenné knize , urychlíte tak jejich vyřízení.

Přilášení psa do registru - ke stažení

KomentářePřidat komentář
Žádné komentáře

Přidat komentář
Kšíry.cz - Eshop s chovatelskými potřebami